Składki od 1 kwietnia 2018

Zarząd UKS Orlik Mosina zdecydował się dniem 1 kwietnia 2018 podnieść składki członkowskie

Obowiązująca miesięczna składka członkowska płatna do 10-go każdego miesiąca wynosi:

– 60 zł za pierwsze dziecko,

– 30 zł za drugie dziecko,

– 20 zł za trzecie dziecko.

Ilość zajęć oraz nieobecność na zajęciach treningowych nie mają wpływu na wysokość opłat.

Wpłaty należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca na konto:

Bank Pekao SA

56 1240 6595 1111 0010 4756 4412

W tytule przelewu zawsze należy wpisać: ,, imię i nazwisko, nazwę GRUPY, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.
przykład : Jan Kowalski, GRUPA ŻAK, składka styczeń.

Prosimy o terminowe opłacanie składek. Jest to niezbędne do realizacji celów statutowych klubu.

Składki członkowskie należy opłacać przez 11 miesięcy w roku tj. od stycznia do czerwca 2018r. oraz od sierpnia do grudnia 2018 r.

 

 

Start a Conversation