Ubezpieczenie

32fZdCh54pcdXqd4qL72VuqQIKoak3Qa5x44FjplFr4u4rgIlZUDYN8AFFXy8pEnWszyscy zawodnicy UKS Orlik Mosina są ubezpieczeni od NNW, które obejmuje udział w zajęciach sportowych.

 

POLISA PZU SPORT NR 1027957190 na okres styczeń-grudzień 2018