Opłaty

Obowiązująca miesięczna składka członkowska płatna do 10-go każdego miesiąca wynosi:

– 60 zł za pierwsze dziecko,

– 30 zł za drugie dziecko,

– 20 zł za trzecie dziecko.

Ilość zajęć oraz nieobecność na zajęciach treningowych nie mają wpływu na wysokość opłat.

 

Wpłaty należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca na konto:

Bank Pekao SA

56 1240 6595 1111 0010 4756 4412

W tytule przelewu zawsze należy wpisać: ,, imię i nazwisko, nazwę GRUPY, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.
przykład : Jan Kowalski, GRUPA ŻAK, składka styczeń.

Prosimy o terminowe opłacanie składek. Jest to niezbędne do realizacji celów statutowych klubu.

PRZYPOMINAMY, ŻE LIPIEC JEST MIESIĄCEM NIESKŁADKOWYM PROSIMY NIE DOKONYWAĆ WPŁAT ZA TEN MIESIĄC.

 

 

Konto do wpłat na obozy sportowe, półkolonie

  09 1240 6595 1111 0010 9326 3316