OPŁATY

Opłaty – Tenisowy Orlik – sekcja tenisa ziemnego – obowiązują od 01.05.2020
Obowiązujące miesięczne składki członkowska płatne są do 10-go każdego miesiąca, są indywidualnie naliczane według obecności zawodników na treningach. Jednostka treningowa to 60 minut.

Kwoty opłat wynoszą:
– 9 zł/1 trening za pierwsze dziecko,
– 7 zł/1 trening za drugie dziecko,
– 5 zł/1 trening za trzecie dziecko.                     

Kwota do zapłaty przesyłana jest SMS-em do rodzica na początku miesiąca, po miesiącu, w którym zawodnik brał udział w treningach. 

Wpłaty należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca na konto:
Bank Pekao SA
37 1240 6595 1111 0010 6682 5268
W tytule przelewu zawsze należy wpisać: ,, imię i nazwisko, TENIS ZIEMNY, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

Prosimy o terminowe opłacanie składek. Jest to niezbędne do realizacji celów statutowych klubu.

Konto do wpłat na obozy sportowe, półkolonie

  09 1240 6595 1111 0010 9326 3316